Contact

Heb je nog een vraag die niet beantwoord wordt op deze vragen pagina , vul hier dan je gegevens en je vraag in:

Stuur ons dan een mail met je vraag.

* invulveld verplicht


Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN: Merk Warsteiner ‘Ontdek en win Berlijn met Warsteiner’ (A)

 1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Ontdek en win Berlijn met Warsteiner’. Deze promotionele kansspelen worden georganiseerd door Warsteiner Benelux BV, Wijchenseweg 111, 6538 SW Nijmegen, Nederland, ter promotie van het merk Warsteiner.
 2. De actie loopt van 12 mei t/m 23.59 uur 31 december 2016 alleen in Nederland.
 3. Deelname is uitsluitend mogelijk als de deelnemer zijn/haar feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en 18 jaar of ouder is. Op verzoek van de organisator zal de deelnemer kunnen aantonen 18 jaar of ouder te zijn.
 4. Deelname vindt plaats door gedurende de actieperiode te kijken welke prijs aan de binnenkant van de actiedop wordt vermeld. Gewonnen prijzen kunnen worden geactiveerd door de prijs en code in te vullen op het deelnameformulier via de actiewebsite www.warsteiner.nl. Deelname is uitsluitend mogelijk indien het deelnameformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De originele prijswinnende actiedop dient altijd goed bewaard te worden en op verzoek te worden overlegd aan de organisator.
 5. Een unieke actiedop kan voorts, tot een week voor sluiting van deze promotionele kansspelen, worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@warsteiner.nl, onder vermelding van ‘gratis actiedop’. Deze deelname is beperkt tot drie actiedoppen per week, per huishouden. Deelname vindt in dit geval plaats door gedurende de actieperiode te kijken welke prijzen onder de doppen vermeld staan en vervolgens deze prijzen en unieke dopnummers in te vullen op de actiewebsite www.warsteiner.nl. Deelname is uitsluitend mogelijk indien het deelnameformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De prijswinnende actiedop dient altijd goed bewaard te worden en op verzoek te worden overgelegd aan de organisator.
 6. Prijswinnaars komen uitsluitend in aanmerking voor de prijs indien op verzoek van de organisator, de originele actiedop met opdruk van prijs en code kan worden overlegd aan de organisator, en indien de prijswinnaars kunnen aantonen ten tijde van deelname te voldoen aan de leeftijdsgrens.
 7. De volgende prijs wordt voor dit promotionele kansspel ter beschikking gesteld: Hoofdprijs gebruik van een appartement in Berlijn voor 5 jaar, ter waarde van maximaal € 80.000,-
 8. Deelnemers zien meteen onder de doppen of zij deze prijs gewonnen hebben. Prijswinnaar dient vervolgens de voorgeschreven instructies op te volgen. De prijs zal in overleg met de prijswinnaar, doch uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de actie beschikbaar worden gesteld.
 9. Samen met de prijswinnaar van een appartement in Berlijn voor 5 jaar zoekt Warsteiner een appartement dat binnen het budget past bij de wensen van de winnaar. Het is de winnaar niet toegestaan om het appartement op enige wijze aan een derde te verhuren of anderszins in gebruik te geven aan een derde of via een tussen persoon onder te verhuren. In plaats van een appartement in Berlijn voor 5 jaar kan de winnaar kiezen voor een eenmalig geldbedrag van € 60.000,-.
 10. Verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de organisator.
 11. De bepaling en trekking van de winnende unieke actiedop en code heeft plaatsgevonden op 11 mei 2016 door een onafhankelijke derde. De prijs wordt in overleg met de prijswinnaar ter beschikking gesteld.
 12. Prijswinnaar zal zijn/haar medewerking verlenen aan promotionele activiteiten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. Prijswinnaar, met respectering van zijn/haar persoonlijke levenssfeer, wordt binnen uiterlijk drie maanden na afloop van deze actie bekendgemaakt op de website www.warsteiner.nl.
 14. Warsteiner kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van (persoons)gegevens en/of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door deelnemer. De elektronische boekhouding/gegevensverwerking van Warsteiner geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs.
 15. Warsteiner kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereikbaar zijn van de deelname pagina’s van haar website www.warsteiner.nl gedurende de actieperiode.
 16. Gegevens van de winnaar worden door Warsteiner vastgelegd in een bestand. De persoonsgegevens worden gebruikt om winnaars te informeren over deze actie, het opstellen van een overzicht van de uitslag, toekomstige acties en Warsteiner producten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar iinfo@warsteiner.nl onder vermelding van afmelden naw-gegevens.
 17. Klachten en/of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze actie kunnen bij de organisator worden ingediend via het e-mailadres info@warsteiner.nl. Warsteiner streeft ernaar om binnen 2 weken te antwoorden.
 18. Deze actievoorwaarden worden aan deelnemers beschikbaar gesteld via de website www.warsteiner.nl/actievoorwaarden.
 19. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van deze actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen.
 20. Een ieder die direct of indirect bij de voorbereiding van dit promotionele kansspel betrokken is geweest is uitgesloten van deelname.
 21. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

ACTIEVOORWAARDEN: Merk Warsteiner Premium Pils ‘Ontdek en win Berlijn met Warsteiner’ (B)

 1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Ontdek en win Berlijn met Warsteiner’. Deze promotionele kansspelen worden georganiseerd door Warsteiner Benelux BV, Wijchenseweg 111, 6538 SW Nijmegen, Nederland, ter promotie van, het merk Warsteiner Premium Pils.
 2. De actie loopt van 12 mei t/m 23.59 uur 31 december 2016 alleen in Nederland.
 3. Deelname is uitsluitend mogelijk als de deelnemer zijn/haar feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en 18 jaar of ouder is. Op verzoek van de organisator zal de deelnemer kunnen aantonen 18 jaar of ouder te zijn.
 4. Deelname vindt plaats door gedurende de actieperiode te kijken welke prijs aan de binnenkant van de actiedop wordt vermeld. Gewonnen prijzen kunnen worden geactiveerd door de prijs en code in te vullen op het deelnameformulier via de actiewebsite www.warsteiner.nl. Deelname is uitsluitend mogelijk indien het deelnameformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De originele prijswinnende actiedop dient altijd goed bewaard te worden en op verzoek te worden overlegd aan de organisator.
 5. Een unieke actiedop kan voorts, tot een week voor sluiting van deze promotionele kansspelen, worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@warsteiner.nl, onder vermelding van ‘gratis actiedop’. Deze deelname is beperkt tot drie actiedoppen per week, per huishouden. Deelname vindt in dit geval plaats door gedurende de actieperiode te kijken welke prijzen onder de doppen vermeld staan en vervolgens deze prijzen en unieke dopnummers in te vullen op de actiewebsite www.warsteiner.nl. Deelname is uitsluitend mogelijk indien het deelnameformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De prijswinnende actiedop dient altijd goed bewaard te worden en op verzoek te worden overgelegd aan de organisator.
 6. Prijswinnaars komen uitsluitend in aanmerking voor de prijs indien op verzoek van de organisator, de originele actiedop met opdruk van prijs en code kan worden overlegd aan de organisator, en indien de prijswinnaars kunnen aantonen ten tijde van deelname te voldoen aan de leeftijdsgrens.
 7. De volgende prijzen worden voor dit promotionele kansspel ter beschikking gesteld:

  1. Eenenzeventig retour vliegtickets naar Berlijn met vliegtickets.nl, ter waarde van € 125,- per stuk;
  2. Twee complete weekendtrips naar Lollapalooza Berlin, ter waarde van € 500,- per stuk;
  3. Achtentwintig Teufel BX Bamsters, ter waarde van € 120,- per stuk; iv. Honderd drieënveertig audioboeken Electrifying Berlijn, ter waarde van € 4,25 per stuk;
  4. Drieduizendvierhonderd Teufel gift vouchers, ter waarde van € 25,- per stuk;
  5. Achtentwintig Ampelmann openers, ter waarde van € 9,95 per stuk.
 8. Deelnemers zien meteen onder de doppen welke prijs zij gewonnen hebben. Prijswinnaars dienen vervolgens de voorgeschreven instructies op te volgen. Prijzen zullen in overleg met de prijswinnaars, doch uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de actie beschikbaar worden gesteld.
 9. Verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de organisator
 10. Winnaars van vliegtickets naar Berlijn of complete weekendtrip Lollapalooza Berlin dienen zelf te beschikken over de benodigde documenten om te reizen (identiteitsbewijs, paspoort, etc). Vliegtickets dienen in de periode juli 2016 t/m 31 mei 2017 verzilverd te worden.
 11. Op de hoofdprijs na zijn de prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.
 12. De bepaling en trekking van de winnende unieke doppen en codes heeft plaatsgevonden op 11 mei 2016 door een onafhankelijke derde. De prijzen worden in overleg met de prijswinnaars ter beschikking gesteld.
 13. Prijswinnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. Prijswinnaars, met respectering van hun persoonlijke levenssfeer, worden binnen uiterlijk drie maanden na afloop van deze actie bekendgemaakt op de website www.warsteiner.nl.
 15. Warsteiner kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van (persoons)gegevens en/of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door deelnemers. De elektronische boekhouding/gegevensverwerking van Warsteiner geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs.
 16. Warsteiner kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereikbaar zijn van de deelname pagina’s van haar website www.warsteiner.nl gedurende de actieperiode.
 17. Gegevens van winnaars worden door Warsteiner vastgelegd in een bestand. De persoonsgegevens worden gebruikt om winnaars te informeren over deze actie, het opstellen van een overzicht van winnaars, toekomstige acties en Warsteiner producten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@warsteiner.nl onder vermelding van afmelden naw-gegevens.
 18. Klachten en/of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze actie kunnen bij de organisator worden ingediend via het e-mailadres info@warsteiner.nl. Warsteiner streeft ernaar om binnen 2 weken te antwoorden.
 19. Deze actievoorwaarden worden aan deelnemers beschikbaar gesteld via de website http://www.warsteiner.nl/actievoorwaarden.
 20. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van deze actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen.
 21. Een ieder die direct of indirect bij de voorbereiding van dit promotionele kansspel betrokken is geweest is uitgesloten van deelname.
 22. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klik hier voor de overige actievoorwaarden: